Enquête onder bewoners.

Vandaag, 15 april 2019 is op verzoek van een aantal bewoners onder de direct aanwonenden van Dijkrand – Flintdijk – Onyxdijk een enquête uitgezet. Wij hopen op een goede response, zodat wij in kaart kunnen brengen hoe de ervaringen na de onderhoudswerkzaamheden zijn. De sluitingsdatum van de enquête is 22 april 2019.

Lees meer