Uw inbreng is belangrijk!

Op woensdag 4 september is er weer een vergadering van het Bewonersplatform Kortendijk. Op deze maandelijkse vergadering (Normaal gesproken elke eerste woensdag van de maand – behalve in augustus) bespreken we, samen met wijkbewoners en professionals, wat er moet gebeuren om de Leefbaarheid in de wijk op peil te houden. Heeft u interesse? Vergadering vindt […]

Lees meer