Het Bewonersplatform Kortendijk is een ontmoetingsplaats voor bewoners en professionals die in de wijk werken.

 

Het belangrijkste aandachtspunt is de leefbaarheid in de wijk. Iedereen die iets wil verbeteren aan de leefbaarheid van zijn of haar buurt, kan bij het bewonersplatform terecht voor onafhankelijk advies en directe hulp. Van ervaringsdeskundige bewoners of van professionals.

 

Professionals waar het bewonersplatform direct contact mee heeft zijn wijkagenten, wijkzusters, buurtopbouwwerker en maatschappelijk werker, coördinator wijkontwikkeling van de woningcorporatie, directies van de basisscholen, bestuur van de Marokkaanse moskee, wijkchef en teamleiders grijs (wegen/bestrating) en groen van de gemeente.

 

Naast de professionals zijn er goede contacten met bewoners initiatieven zoals Stichting Desdia, Buurtpreventie, !Alert | Kortendijk, Bewonerscommissie Covellijndijk, Organisatie Dijkpop en Kortendijk Actief.

 

Het bewonersplatform vergadert iedere eerste woensdagavond van de maand in buurtcentrum ’t Dijksteeke. Iedereen die in de wijk woont of voor de wijk werkt kan aan de vergaderingen deelnemen.

 

Met bestuur en medewerkers van het wijkcentrum ’t Dijksteeke onderhoudt het bewonersplatform goede contacten.

 

Van de gemeente heeft het bewonersplatform een klein budget ter beschikking gekregen voor buurtwerk. Iedere groep bewoners die een goed onderbouwd idee voor het verbeteren van de leefbaarheid indient, kan een kleine financiële ondersteuning krijgen.

 

Bewonersplatform Kortendijk is een stichting met een klein bestuur, dat initiatieven vanuit de bewoners stimuleert om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.