Bewonersplatform Kortendijk

Het Bewonersplatform Kortendijk is een ontmoetingsplaats voor bewoners en professionals die in de wijk werken.

Het belangrijkste aandachtspunt is de leefbaarheid in de wijk. Iedereen die iets wil verbeteren aan de leefbaarheid van zijn of haar buurt, kan bij het bewonersplatform terecht voor onafhankelijk advies en directe hulp. Van ervaringsdeskundige bewoners of van professionals.

Professionals waar het bewonersplatform direct contact mee heeft zijn wijkagenten, wijkzusters, buurtopbouwwerker, jeugdopbouwwerker, maatschappelijk werker, coördinator wijkontwikkeling van de woningcorporatie, directies van de basisscholen, bestuur van de Marokkaanse moskee, Verbinder en ambtenaren van de Gemeente.

Naast de professionals zijn er goede contacten met bewoners initiatieven zoals Buurtpreventie, !Alert | Kortendijk.

Het bewonersplatform vergadert normaliter iedere eerste woensdagavond van de maand in wijkcentrum ’t Dijksteeke. Iedereen die in de wijk woont of voor de wijk werkt kan aan de vergaderingen deelnemen.

Met het bestuur en medewerkers van het wijkcentrum ’t Dijksteeke onderhoudt het bewonersplatform goede contacten.

Van de gemeente heeft het bewonersplatform een klein budget ter beschikking gekregen voor buurtwerk. Iedere groep bewoners die een goed onderbouwd idee voor het verbeteren van de leefbaarheid indient, kan een kleine financiële ondersteuning krijgen. Zie hiervoor de informatie onder ‘Vouchers’.

Bewonersplatform Kortendijk is een stichting met een klein bestuur, dat initiatieven vanuit de bewoners stimuleert, daar waar mogelijk faciliteert en verbinding legt om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.