Bewonersplatform reageert op flyer VLP.

De flyer die de VLP afgelopen weekend verspreid heeft in onze wijk Kortendijk is pretentieus opgesteld en wekt naar de mening van het bestuur een verkeerde indruk bij de bewoners.

 

Vandaar dat wij in een brief aan de VLP kenbaar hebben gemaakt, dat hun flyer afbreuk doet aan de inzet van vele organisaties, verenigingen, instellingen, burgers en andere partijen, die zich op professionele of vrijwillige basis inzetten voor onze wijk Kortendijk. De steun van de VLP  maar zeker ook van andere politieke partijen om de leefbaarheid in onze wijk te verbeteren en te vergroten waarderen wij als bewonersplatform zeker, maar dat gaat altijd in samenwerking met anderen.

 

Arwen van Gestel heeft via BNdeSTEM aangegeven dat het zeker niet de bedoeling was om mensen te passeren en inmiddels telefonisch deze kwestie uitgesproken met onze voorzitter Ben Buurstee. VLP heeft toegezegd dit in hun communicatie richting burgers te verbeteren.

 

Het Bewonersplatform is niet politiek gekleurd en draagt ook geen politieke voorkeur uit. Om de leefbaarheid in onze wijk te verbeteren werkt het Bewonersplatform samen met verschillende organisaties, instellingen, verenigingen en de Gemeente. De bewoners kunnen voor allerlei zaken en initiatieven bij het Bewonersplatform terecht.