BEWONERSPLATFORM ZOEKT PENNINGMEESTER

Woensdag 11 november is er weer een maandelijkse bijeenkomst. Dit is de eerste van het jaar 2023. Zoals gebruikelijk vindt deze plaats in wijkcentrum ’t Dijksteeke en begint om 19.30 uur.

 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester omdat de huidige penningmeester niet herkiesbaar is vanwege een verhuizing. Het bestuur hoopt dat bewoners uit Kortendijk zich kandidaat willen stellen om het bestuur te versterken en een bijdrage te leveren aan de activiteiten van het Bewonersplatform.

 

Verder maken wij kennis met de nieuwe opbouwwerker in onze wijk, heer Hakim Bouazzati. Ook onze wijkagent zal aanwezig zijn.

 

Bewoners uit Kortendijk zijn van harte welkom. Koffie, thee, water en na afloop een consumptie worden u gratis aangeboden.