BIJEENKOMST OP DINSDAGAVOND 13 OKTOBER 2020!

De maandelijkse vergadering van het bewonersplatform vindt vanavond plaats in wijkcentrum ’t Dijksteeke,

aanvang 19.30 uur.

Vanwege de Corona-maatregelen is aanmelding per email verplicht aangezien de zaalcapaciteit beperkt is.