INFORMATIE AVOND OVER CLOETTA AAN HET SPECTRUM VOOR BEWONERS KORTENDIJK!

De gemeente organiseert woensdag, 14 december aanstaande een open informatieavond om bewoners te informeren over de voortgang van de plannen om Cloetta te laten vestigen aan het Spectrum. Locatie is Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur.

 

Aangezien het hier om een grote vestiging gaat, drie fabrieken worden samengevoegd, die thans niet is toegestaan op dit bedrijventerrein, zal dit grote invloed hebben op de leefbaarheid voor een groot deel van onze wijk Kortendijk. Cloetta is een 24/7 continu productiebedrijf hetgeen een grote impact zal hebben onder andere op het aantal verkeersbewegingen op Dijkrand – Rucphensebaan en Spectrum vanwege personeel, aan- en afvoerlijnen, maar zeker ook geurlast en geluidsoverlast veroorzaken in onze wijk. Vooralsnog wordt voorbijgegaan aan het belang van de bewoners en weegt het college alleen het economisch belang.

 

Samen met het actiecomite De Meeten II vinden wij het belangrijk dat u zich goed laat informeren en u zich laat horen en ook uw vragen stelt. Vandaar het verzoek u aan te melden voor de informatieavond per email aan;

economie@roosendaal.nl (zie ook bovenstaande uitnodigingsbrief Gemeente Roosendaal)

 

Wilt u het actiecomité en ons steunen, meldt u zich dan ook aan bij per email: aktiedemeeten2@gmail.com