Uw inbreng is belangrijk!

De eerstvolgende vergadering van het Bewonersplatform Kortendijk is op woensdag 05 februari aanstaande.

Op deze maandelijkse vergadering (Normaal gesproken elke eerste woensdag van de maand – behalve in augustus) bespreken we, samen met wijkbewoners en professionals, wat er moet gebeuren om de Leefbaarheid in de wijk op peil te houden. Heeft u interesse? Vergadering vindt plaats in ’t Dijksteeke en aanvang is 19:30 uur. U bent van Harte Welkom.

Uw inbreng is belangrijk. Dus mocht u iets onder de aandacht van het BPK willen brengen (of alleen luisteren wat er zoal besproken wordt) dan is hier de mogelijkheid daar toe.