WIJKVISIE KORTENDIJK!

Het Bewonersplatform vraagt om uw input voor het opstellen van een wijkvisie voor onze wijk Kortendijk.

 

Vanaf 7 februari ligt bij de Gemeente ter inzage de Omgevingsvisie Roosendaal, “De verbonden stad”, en deze is ook te downloaden via deze link; roosendaal.nl/file/3257/download

 

Hoofdstuk 4 en 5 biedt u een aantal onderwerpen waar wij graag uw mening van willen vernemen voor wijk Kortendijk. Voorbeelden zoals wonen, scholen, sport, voorzieningen, verkeer en mobiliteit.

 

Wilt u uw gedachten over één of meerdere onderwerpen met ons delen, voelt u zich dan vrij om uw gedachten en visie voor de toekomst van onze wijk aan ons door te geven per email aan bpkortendijk@gmail.com

 

Wij stellen uw bijdrage(n) zeer op prijs.